TIEDOTE 23.3.2023

Iäkkäiden asuminen vaatii uusia ratkaisuja

Kotiin sulautuvalla älykkäällä hyvinvointiteknologialla voidaan ehkäistä ikääntymisen aiheuttamia sairauksia ja supistaa väestön ikääntymisestä johtuvia hoitotyön kuluja. Iäkkäiden palveluita saadaan Suomessa uudistettua hyödyntämällä kotona käytettävää teknologiaa sitä mukaa, kun kynnyksiä poistuu palveluiden tieltä ja teknologia kehittyy edelleen.

Reaaliaikaisen iäkkäiden kotona tuottaman sensoridatan hyödyntäminen sotepalveluissa on vielä alkutekijöissään. Vaatii vielä paljon kehitystyötä ja tutkimusta, jotta siitä saataisiin maksimaalinen hyöty iäkkäiden terveydenhoidon ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kerätyn datan on oltava luotettavaa ja laadukasta, jotta sen perusteella tehtävät päätökset ovat oikeita ja hyödyllisiä iäkkäiden terveydenhoidon kannalta. On tärkeää kehittää uusia analyysimenetelmiä ja teknologioita, jotka mahdollistavat sensoridatan nopean ja tehokkaan käsittelyn ja tulkinnan.

Digitalisaation nopea kehittyminen on luonut uusia näkymiä iäkkäiden kotona asumisen tukemiseen älylaitteiden ja etäyhteyksien ansiosta. Jotta tekoälystä olisi konkreettista hyötyä iäkkäille, tulee varmistaa, että he saavat tarvittavan tuen sen käyttöön ja että tekoälysovellukset ovat käyttäjäystävällisiä sekä helppokäyttöisiä. Tämä edellyttää teknologiayrityksiltä ja tutkimuslaitoksilta panostamista käyttäjäkokemukseen sekä yhteistyötä iäkkäiden ihmisten kanssa tuotekehityksessä. Teknologian kehitys jatkuu nopeana tulevaisuudessakin ja tekoälysovellukset tulevat olemaan tärkeä osa kotona asumista tukevia palveluja.

Älykoti voi auttaa seuraamaan iäkkään tilaa ja havaitsemaan poikkeavuuksia nopeasti, mikä puolestaan voi johtaa parempaan hoitoon ja mahdollisesti pelastaa vanhuksen hengen. Älykkäät kodin teknologiat auttavat iäkkäitä ihmisiä myös arjen askareissa sekä tarjoavat heille seuraa ja viihdettä. Tutkimustulosten pohjalta voidaan suositella lisättävän tietoisuutta siitä, miten kotona käytettävä teknologia voi auttaa iäkkäitä ihmisiä.


Lisätiedot:

Henri Kaijala

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

050 323 0979

henri@bmm-solutions.com

Kirjoittaja Henri Kaijala valmistuu liiketalouden ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta (YAMK) 28.4.2023. Hänen opinnäytetyönsä "Iäkkäiden teknologiatuettu asuminen" valmistui maaliskuussa Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelmasta.

Opinnäytetyö on luettavissa Theseus-tietokannassa osoitteessa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202303224030.