Tekoäly.eu
Tekoäly.eu

Tekoäly tarkoittaa tietokonejärjestelmien kykyä suorittaa tehtäviä, joita yleensä liitetään inhimilliseen älykkyyteen, kuten oppiminen, päättely, ongelmanratkaisu, luovuus ja kielitaito. Tekoäly käyttää monia erilaisia menetelmiä ja algoritmeja, joilla se analysoi ja käsittelee suuria määriä tietoa ja kehittää itsenäisesti toimintaa ja osaamista.

Tekoäly soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten esimerkiksi kuvantunnistukseen, puheentunnistukseen, luonnollisen kielen käsittelyyn, automaatioon ja ennustavaan analytiikkaan. Tekoälyllä voidaan myös luoda älykkäitä järjestelmiä ja robotteja, jotka voivat suorittaa monimutkaisia tehtäviä ihmisten sijaan tai avustaa ihmisiä päätöksenteossa ja toiminnassa.

Tekoälyn soveltaminen on kasvanut voimakkaasti viime aikoina, ja sen sovellukset ovat laajentuneet monille eri aloille, kuten terveydenhuoltoon, liikenteeseen, finanssialalle, teollisuuteen ja viihteeseen. Tekoälyn kehittymisellä on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan sekä talouteen ja sen odotetaan muuttavan merkittävästi monien alojen toimintaa ja kehittämistä tulevaisuudessa.

Kehotesuunnittelu tarkoittaa sellaisten kehotteiden, kysymysten tai komentojen suunnittelua, joiden avulla ohjataan tai koulutetaan tekoälyä tai keskustelubottia. Kehotesuunnittelun avulla voidaan parantaa tekoälymallin suorituskykyä ja vähentää mallin tuottamia virheitä.

Hyvin suunniteltu kehote auttaa saamaan parempia ja tarkempia vastauksia. Kehotesuunnittelu on erityisen tärkeää, kun tekoälymallin tehtäväksi annetaan ratkaista abstrakteja tai monimutkaisia kysymyksiä. Kehotteiden suunnittelulla on suuri vaikutus siihen, kuinka hyvin malli ymmärtää kysymyksen ja minkälaisen vastauksen se tuottaa. 

Yritysten kannattaa huomioida seuraavat asiat kehotesuunnittelussa:

  • Kehotesuunnittelun tulee olla johdonmukaista ja selkeää.
  • Kehotesuunnittelun tulee olla käyttäjälähtöistä ja helppokäyttöistä.
  • Kehotesuunnittelun tulee olla testattua ja validoitua.
  • Kehotesuunnittelun tulee olla jatkuvaa ja päivitettyä.

Kehote on hyvin suunniteltu, kun se on selkeä, konkreettinen ja ohjaava


Tekoälyä kannattaa hyödyntää organisaation sisäiseen käyttöön tarkoitetun sovelluksen luomiseen parantamaan tehokkuutta, viestintää ja yhteistyötä. Tässä on suunnitelma, miten voitte lähteä liikkeelle:

Tarpeiden kartoitus: Selvitä organisaatiosi tarpeet ja haasteet. Mitä ongelmia sovelluksen tulisi ratkaista? Miten se voi helpottaa työntekijöiden päivittäistä työtä? Keskustele tiimin jäsenten kanssa ja tee tarvittaessa kyselyjä.

Käyttäjätarpeiden määrittely: Kartoita, ketkä sovellusta käyttävät. Onko se tarkoitettu tietyille osastoille, esimiehille vai kaikille työntekijöille? Määrittele käyttäjätarpeet ja toiminnallisuudet. Esimerkiksi: tiedostojen jakaminen, projektinhallinta, viestintä jne.

Käyttöliittymäsuunnittelu: Suunnittele sovelluksen käyttöliittymä (UI) ja käyttökokemus (UX). Miten sovellus toimii eri näytöillä? Pohdi, miten voit tehdä sovelluksesta helppokäyttöisen ja intuitiivisen.

Tekninen arkkitehtuuri ja alusta: Valitse tekninen alusta (esim. web-sovellus, intranet, mobiilisovellus). Pohdi, mitä teknologioita käytät (esim. React, Angular, Django, jne.).

Kehitys ja testaus: Kehitä sovellus. Voit tehdä sen itse, palkata kehittäjän tai tiimin, tai käyttää ulkoista kumppania. Testaa sovellusta perusteellisesti organisaation sisäisessä ympäristössä.

Käyttöönotto ja koulutus: Julkaise sovellus organisaation sisäiseen käyttöön. Varmista, että käyttäjät saavat tarvittavan koulutuksen. Seuraa käyttöönoton onnistumista ja kerää palautetta.

Ylläpito ja päivitykset: Pidä sovellus ajan tasalla. Korjaa bugeja, lisää uusia ominaisuuksia ja paranna käyttökokemusta. Kuuntele käyttäjien palautetta ja tee tarvittavat muutokset.

Euroopan unioni suhtautuu tekoälyyn myönteisesti ja haluaa edistää sen kehittämistä ja käyttöönottoa. Tekoälystrategian tavoitteena on luoda tekoälyn käytölle yhteiset pelisäännöt, jotka perustuvat unionin arvoihin ja perusoikeuksiin. EU haluaa lisätä kansalaisten luottamusta tekoälypohjaisiin ratkaisuihin ja kannustaa yrityksiä innovoimaan ja kilpailemaan globaaleilla markkinoilla.

EU on ehdottanut uusia sääntöjä, joilla varmistetaan, että tekoälyjärjestelmät ovat turvallisia, läpinäkyviä, eettisiä, puolueettomia ja ihmisen valvonnassa. Suomi on ollut edelläkävijä tekoälyn saralla ja luonut ensimmäisten EU-maiden joukossa oman tekoälystrategiansa vuonna 2017. Tavoitteena on, että vuonna 2030 suomalainen teollisuus on puhdasta, tehokasta ja digitaalista.