Haluatko hyödyntää uusimpia teknologisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat virtuaalisen hoitoympäristön, jossa ihmiset, ympäristö ja järjestelmät ovat yhteydessä toisiinsa?              Haluatko olla osa muutosta, joka luo uusia toimintatapoja ja parantaa kilpailuetuasi terveysalalla?

Jos vastasit kyllä, olet tullut oikeaan paikkaan.

Terveysteknologia on mahdollistanut potilaiden uudenlaiset hoitomuodot ja nopean diagnosoinnin. Digitalisaatio, robotiikka ja tekoälyn hyödyntäminen tulevat vahvasti terveydenhuollon toimijoiden ja potilaiden itsensä avuksi.
Terveysteknologia on mahdollistanut potilaiden uudenlaiset hoitomuodot ja nopean diagnosoinnin. Digitalisaatio, robotiikka ja tekoälyn hyödyntäminen tulevat vahvasti terveydenhuollon toimijoiden ja potilaiden itsensä avuksi.
Älykästerveys.fi
Älykästerveys.fi

Älykäs terveys pyrkii tarjoamaan potilaille parempaa ja tehokkaampaa hoitoa hyödyntämällä esimerkiksi älykkäitä antureita, mobiililaitteita, pilvipalveluita, tekoälyä, lohkoketjua ja muita digitaalisia innovaatioita. 

Terveystiedon hyödyntäminen avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin alalla. Vuoteen 2030 mennessä Suomessa kehitetään teknologioita, jotka mahdollistavat kansalaisille faktatiedon tukeman hyvinvointipäätöksenteon automaattisten tekoälyalgoritmien avulla.

Älykkäät terveysratkaisut voivat tarjota potilaille parempaa hallintaa terveysdatastaan ja terveydentilastaan sekä helpompaa ja nopeampaa yhteydenottoa terveydenhuollon ammattilaisiin. Terveydenhuollon ammattilaisille älykkäät terveysratkaisut voivat tarjota parempaa ja nopeampaa tietoa potilaan terveydentilasta, nopeampaa diagnoosia ja hoitoa, sekä tehokkaampaa ja kustannustehokkaampaa potilaiden seurantaa. 
Ihmislajin koti on luonto, ja suomalaisille metsä on erityisen läheinen osa sitä. Tutkitusti metsä on meille merkittävä hyvinvoinnin ja terveyden lähde. 


Älykkäät terveysratkaisut voivat edistää terveydenhuollon tasa-arvoa ja tehdä terveyspalveluista saavutettavampia kaikille. Ne voivat myös auttaa ennaltaehkäisemään sairauksia ja edistämään terveellisiä elämäntapoja. Ota yhteyttä jos organisaatiossanne on tilaa moderneille ratkaisuille.


Strateginen johtaminen:

 • Kilpailuetu - Miten yritys voi saavuttaa alhaisemmat tuotantokustannukset tai tuotedifferointia kilpailijoihinsa nähden älykkään terveyden alalla?
 • Yritysstrategia ja portfolioteoria - Miten yritys voi hyödyntää modernin portfolioteorian tarjoamaa kehikkoa resurssien hallinnoinnissa niin, että annetulla riskitasolla odotettu tuotto on maksimoitu?
 • Ydinosaaminen - Miten yritys voi kehittää asiantuntemusta suhteellisen erinomaisilla alueilla ja eliminoida tai ulkoistaa loput sen liiketoiminnan aktiviteeteista?
 • Kokemuskäyrä - Miten yritys voi hyödyntää kokemuskäyrän osoittamaa ilmiötä, että kun tuotettu määrä kaksinkertaistuu, lisäarvokustannukset laskevat johdonmukaisella prosenttiosuudella?
 • Geneeriset kilpailustrategiat - Miten yritys voi keskittää strategiansa joko kustannusjohtajuuteen, fokukseen tai erilaistumiseen?

Taloudellisten ja liiketoiminnallisten riskien hallinta:

 • Teknologiariski - Miten yritys voi varmistaa, että sen käyttämät älykkäät terveysratkaisut ovat luotettavia, turvallisia, yhteensopivia ja päivitettyjä?
 • Tietosuojariski - Miten yritys voi suojata potilaiden ja asiakkaiden henkilötietoja ja terveystietoja luvattomalta käytöltä, väärinkäytöltä tai tietovuodoilta?
 • Sääntelyriski - Miten yritys voi noudattaa eri maiden ja alueiden lainsäädäntöä ja standardeja koskien älykkään terveyden tuotteita ja palveluita?
 • Markkinariski - Miten yritys voi vastata kilpailun kiristymiseen, asiakkaiden odotusten muutoksiin ja markkinoiden epävakaisuuteen älykkään terveyden alalla?
 • Innovaatioriski - Miten yritys voi kehittää uusia älykkäitä terveysratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita, laadukkaita ja asiakaslähtöisiä?

Innovaatio ja muutos:

 • Digitaalinen terveys - Miten yritys voi hyödyntää digitaalisia teknologioita, kuten IoT:ta, big dataa, pilvipalveluita ja tekoälyä, parantamaan terveydenhuollon laatua, tehokkuutta ja saatavuutta?
 • Kuluttajakeskeisyys - Miten yritys voi vastata asiakkaiden kasvaviin odotuksiin ja tarpeisiin älykkään terveyden ratkaisuissa ja tarjota heille enemmän valinnanvaraa, osallistumista ja hallintaa?
 • Yhteistyö ja kumppanuus - Miten yritys voi luoda synergiaa ja lisäarvoa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa älykkään terveyden ekosysteemissä, kuten julkisen sektorin, yksityisen sektorin, akateemisen maailman ja kansalaisyhteiskunnan?
 • Kestävä kehitys - Miten yritys voi edistää ympäristön, talouden ja yhteiskunnan tasapainoa älykkään terveyden ratkaisuillaan ja ottaa huomioon ilmastonmuutoksen, resurssien niukkuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden haasteet?
 • Jatkuva oppiminen - Miten yritys voi luoda oppivan organisaation kulttuurin, joka kannustaa kokeiluun, virheiden tekemiseen, palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen sekä uusien taitojen ja osaamisen kehittämiseen?